Özel Cenaze Hizmetleri

Özel Cenaze Hizmetleri

Özel cenaze hizmetleri genel olarak şu şekildedir. Müteveffanın hastanenin morgundan, cenaze evinden ya da ...

Cenaze Nakil Hizmeti

Cenaze Nakil Hizmeti

Cenaze nakil hizmetleri müteveffanın bulunduğu konumdan alınarak lâzım olan cümle yazçizci ve dini muamelelerin ifa edilmesiyle ...

Belediye Cenaze

Belediye Cenaze

Cenaze hizmetleri sadece ve sadece dini vazifelerin icra edilmesi sanılmasın aynı anda devlet dairelerinde yapılması zorunlu ...

Cenaze İşleri

Cenaze İşleri

Cenaze işleri doğası gereği çok ciddi ve kederli bir iştir. Cenaze işleri yapan kişiler son derece ...

Cenaze İşlemleri

Cenaze İşlemleri

Cenaze işlemleri kişinin şühedaya ermesiyle başlayıp gömülmesi ile son bulan bir takım sıhhi, dini, ve bürokratik ...

Cenaze Aracı

Cenaze Aracı

En eski zamanlardan beri ademoğlu cenazelerini büyük bir saygıyla ve törenlerle gömmüştür. Bu törenlerde de bir ...

Cenaze Nakil

Cenaze Nakil

Çeşitli nedenlerle cenazeler bulundukları mevkiden başka mahallere nakletmek gerekmektedir. Bu nedenlerin başında insanların göçten dolayı memleketlerinde ...

Cenaze Defin

Cenaze Defin

Cenaze defin çok eski çağlardan beri süregelen çok önemli bir törendir. Günümüzde de cenaze defin oldukça ...